המכתבים המקוריים שמורים במערכת
 
 
 
 
 
מירה ואורי פישל                                                                                                  Clive Minchom
 
שאול ומזי כהן                                                                                                     yael bornstein
 
שאולה שחם                                                                                                       ד.נ.ש
 
יהודית ודניאל אלימלך                                                                                       אורלי וירון מנדלסון
 
אלי אהרון - מנורה                                                                                             י.י.א.
 
קארין ומשה נתנזון                                                                                            דניאל ארבל
 
גיא ויונית לרנר                                                                                                  Deborah and Simon Finn
 
 
מהנדס ישראל שור                                                                                             יובל זיפר
 
                                                                                                                          Viviane  
                                                                                                                         Jonathan Rothman & Nadja Roth
                                                                                                                          Michael Hochstein
 
 
 
 
דוקטור שמואל לוינגר